Kompaktní systém na klíč pro úpravu půdy a vod kontaminované uhlovodíky

Jako výsledek posledního vývoje vývoj společnosti OHT je pilotní systém pro sanaci zemin a vody kontaminované uhlovodíky.

Tato inovace, zaměřená na podzemní vodu na ropných polích a sanaci znečištěných míst, využívá adsorpční technologii, která je založena na materiálech složených z oleofilních a hydrofobních expandovaných polymerů.

Kompaktní systém na klíč pro úpravu půdy a vod kontaminované uhlovodíky
OHT Rousselet-Robatel