Pro procesy separace kapaliny - kapaliny nebo pevné látky - kapaliny ve výbušné atmosféře, zejména v chemickém a farmaceutickém průmyslu, vyvinul ROUSSELET ROBATEL inertní systémy využívající monitorování tlaku nebo průtoku, a které jsou naprosto spolehlivé, snadno použitelné a velmi univerzální.

Mikro-PLC Inertního Monitorovacího Systému (IMS) Inertní Monitorovací Systém (IMS)
Inertage
  • JEDNODUCHOST: kontrola a udržování mírného přetlaku, od 8 do 12 mbar
  • SPOLEHLIVOST použité technologie: tlakový snímač 0-60 mbar Atex EEx iIICT6 napojený na mikro-PLC
  • BEZPEČNOST: integrace několika monitorovacích zařízení, která umožňují detekovat anomálie systému nebo instalace. Zaručuje jak nahrazení počáteční atmosféry, tak udržování inertizace
  • ÚSPORA: minimální spotřeba neutrálního plynu, není nutná údržba, není nutná periodická výměna čidla nebo snímače kyslíku
  • VERSATILITA: lze použít pro mnoho aplikací, bez ohledu na objem, který se má inertizovat (konzultujte s námi)

Princip práce:

Potřebný čas úvodního proplachování, průtok a tlak k získání minimální úrovně kyslíku pro bezpečný provoz, se nastaví při uvádění do provozu pomocí analyzátoru kyslíku.

Jakmile je doba úvodního proplachování nastavena, jednoduché zařízení pro principu sledování a regulace tlaku umožňuje sledovat a zjistit jakoukoliv anomálii inertizace bez nutnosti použití kyslíkového analyzátoru.

Inertage
Typický logický digram úvodního proplachu