Tuto technologii, vyvinutou firmou ROUSSELET ROBATEL, lze použít jak pro extrakci kapaliny-kapaliny, tak i pro separaci nemísitelných kapalin. Naši technici vás provázejí od laboratorních studií až po aplikaci v průmyslovém procesu.

Naše zařízení je navrženo v souladu s kvalitativními GMP standardy, požadovanými našimi zákazníky ve farmaceutickém, chemickém nebo dokonce jaderném průmyslu.

BXP 012 Laboratoire
Laboratorní typ BXP 012
BXP 520, production industrielle acier inoxydable
Průmyslový separátor z nerezové oceli typ BXP 520
Batterie de 4 BXP 130, PVDF
BXP 130 z materiálu PVDF

OBLASTI POUŽITÍ

Farmacie: čištění aktivních farmaceutických látek (antibiotik)

Chemie: praní (polymerů), extrakce (kyseliny octové), zpracování odpadních látek (například extrakce fenolu z vodné fáze)

Farmaceutické přípravky: extrakce aromatických látek a éterických olejů

Potravinářství: čištění potravinářských sloučenin (např. kyseliny mléčné)

Hydrometalurgie: separace a čištění drahých kovů

 

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

VYSOKÁ VÝKONNOST

  • Využití vysokých odstředivých sil, rychlé a efektivní oddělení kapalin s rozdílem hustot blízké (Δρ = 0,05)
  • Velmi krátký čas kontaktu fází
  • Systémy kompletního očištění CIP [Clean In Place]

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST:

  • Materiál konstrukce: nerezová ocel nebo speciální slitiny na vyžádání (AISI316L, AISI904L, legované slitiny, další na vyžádání), všechny typy PVDF pro vysoce korozivní produkty
  • Speciálně leštěné povrchy pro farmaceutické aplikace
  • Soulad se směrnicemi CE a shoda s předpisy ATEX / proti výbuchu
  • Plynotěsná a inertní konstrukce

FLEXIBILITA: možné použití jako extraktor nebo separátor; zařízení vhodné pro vsázkový nebo kontinuální provoz

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY KOVOVÉ KONSTRUKCE

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PVDF KONSTRUKCE

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY