ROUSSELET ROBATEL navrhl laboratorní odstředivku vhodnou pro laboratoře, zkušební provozy nebo dokonce i malosériovou výrobu (kilolab).

Laboratorní odstředivka RC 30 Vx Laboratorní odstředivka RC 30 Vx ve sterilním izolátoru s rukavicovými porty Laboratorní odstředivka RC 30 Vx ve sterilním izolátoru s rukavicovými porty
RC 30 Vx RC 30 Vx ve sterilním izolátoru s rukavicovými porty RC 20 Vx R verze ATEX

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

KOMPAKTNOST - kompaktní a snadno přenositelné zařízení

ROBUSTNOST A SPOLEHLIVOST

 • K dispozici z nerezové oceli a z ušlechtilých slitin, speciální provedení na vyžádání
 • Provoz za velmi obtížných podmínek: zpracování korozivních produktů, v agresivním prostředí, ve výbušné atmosféře…

UNIVERZÁLNOST

 • Může být vybavena filtračním perforovaným bubnem s filtračním vakem dle rozměru síta podle velikosti částic odstřeďovaného produktu, nebo neperforovaným bubnem pro odstředivou dekantaci
 • Možnost integrace oplachovací trysky ukončené tryskou pro oplach odstředěného koláče
 • Možnost osazení držáku na zkumavky

ČISTITELNOST - systém Clean-in-place (CIP) bez nutnosti otevírání víka

ERGONOMIE

 • Nízko položená plnicí a vypouštěcí trubka
 • Panoramatické průhledítko a lampa
 • Nastavitelná rychlost otáčení
 • Volitelný časovač výběru doby cyklu

Další výhody a/nebo možnosti:

 • Plynotěsnost pod tlakem a různé kompletní inertizační systémy (s hydraulickým sifonem a nevýbušným čerpadlem filtrátu)
 • Elektrická zařízení odolná proti výbuchu / ATEX
 • Povrchová úprava na vyžádání (speciální leštění), alternativní materiály: jiné slitiny pro všechny součásti, které přicházejí do styku s produktem, těsnění z vitonu nebo silikonové pryže zapouzdřené PTFE
 • Možnost umístění do kontejnmentu nebo do sterilního izolátoru

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY