JEDNOSTUPŇOVÉ ODSTŘEDIVÉ EXTRAKTORY

Klikni pro zvětšení
#

Obr. 1: Příčný řez dvěma protiproudně zapojenými odstředivými extraktory

Jednostupňové odstředivé extraktory Rousselet Robatel jsou určeny k protiproudé extrakci smícháním a oddělováním dvou kapalin o různých hustotách. Po promíchání v napájecí komoře se těžší a lehké fáze oddělí odstředivou silou. Separované kapaliny jsou vypouštěny do oddělených sběrných komor.

Pro podrobný popis principu činnosti si prosím prohlédněte soubor Princip práce jednostupňového odstředivého extraktoru

 

VÍCESTUPŇOVÉ ODSTŘEDIVÉ EXTRAKTORY

Klikni pro zvětšení
#

Obr. 2: Příčný řez pilotním vícestupňovým odstředivým extraktorem

Obr. 3: Příčný řez průmyslového vícestupňovým odstředivým extraktorem

Vícestupňové odstředivé extraktory Rousselet Robatel jsou speciálně navrženy k provádění vícenásobných protiproudých extrakcí v jednom stroji. Uvnitř každé fáze vytváří míchací disk disperzi. Tato disperze se čerpá do dekantační komory, kde se dvě nemísitelné kapalné fáze oddělí odstředivou silou.

Pro podrobný popis principu činnosti si prosím prohlédněte soubor Princip práce vícestupňového odstředivého extraktoru

MÍSIČE - USAZOVÁKY

Klikni pro zvětšení
#

 

Obr. 4: Příčný řez mísičem – usazovákem

Mísiče – usazováky Rousselet Robatel jsou protiproudá extrakční zařízení, která přenášejí kapalné fáze pomocí principu „pump-mix“. Obě fáze jsou smíchány uvnitř směšovací komory. Stejný míchač slouží jako čerpadlo k přenosu disperze do usazovací komory. Obě kapalné fáze se oddělí gravitačním odsazením.

Pro podrobný popis principu činnosti si prosím prohlédněte soubor Princip práce mísiče - usazováku