Tato technologie vyvinutá firmou ROUSSELET ROBATEL je vhodná pro všechny typy procesů. Každý stupeň extraktoru v podstatě odpovídá teoretickému extrakčnímu stupni, jeden stroj pak může mít až sedm stupňů pro maximální účinnost extrakce. Naši technici vás provázejí od laboratorních studií až po aplikaci v průmyslovém procesu.

Naše zařízení je navrženo v souladu s kvalitativními GMP standardy, požadovanými našimi zákazníky ve farmaceutickém, chemickém nebo dokonce jaderném průmyslu.

Extracteur multi-étages de laboratoire LX 126
Vícestupňový laboratorní
extraktor typ LX 126
Extracteur multi-étages pilote LX 204
Vícestupňový pilotní extgraktor typ LX 204
Extracteur multi-étages LX 324
Vícestupňový extraktor typ LX 324
Extracteur multi-étages LX 526
Vícestupňový extraktor typ LX 526

OBLASTI POUŽITÍ

Farmacie: čištění aktivních farmaceutických látek (antibiotik)

Chemie: praní (polymery), extrakce (kyselina octová), zpracování odpadních látek (například extrakce fenolu z vodné fáze)

Farmaceutické přípravky: extrakce aromatických látek a éterických olejů

Jaderný průmysl

Ostatní: hydrometalurgie (separace a čištění drahých kovů); potravinářství (čištění potravinářských sloučenin)

CHARAKTERISTIKY A VÝHODY

VYSOKÁ VÝKONNOST

  • Využití vysokých odstředivých sil, rychlé a efektivní oddělení kapalin s rozdílem hustot blízkých (Δρ = 0.05)
  • Až sedm stupňů v jednom rotoru pro maximální účinnost extrakce

KOMPAKTNOST - obzvláště malý půdorys, možnost instalace na pojízdný vozík nebo ližiny, které umožňují snadnou manipulaci.

VYSOKÁ VÝTĚŽNOST

  • Autonomní provoz bez dohledu obsluhy
  • Menší spotřeba použitých rozpouštědel
  • Nízké náklady na provoz a údržbu (pouze 1 rotor, 1 motor)

FLEXIBILITA: možnost plnění v mezistupni pro frakční extrakci nebo zavedení třetí kapalné fáze pro úpravu pH, promytí jedné z fází před evakuací, vyčeření fází, atd.

ROUSSELET ROBATEL se dokáže přizpůsobit vašim problémům a požadavkům.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY