Periferní zařízení

Kromaton diponuje vlastním periferním zařízením. Tato zařízení jsou navržena pro perfektní součinnost s FCPC® instrumenty a jsou vhodná pro všechny typy kapalinové chromatografie.

Izokratické čerpadlo Kromaton

Izokratické čerpadlo Kromaton Průtok : 0.1 –100 ml/min Max. tlak : 15 MPa

Gradientní čerpadlo Kromaton

Gradientní čerpadlo Kromaton Průtok : 0.1-50 mL/min Max. tlak : 28 MPa

DAD detektor Kromaton

UV detektor s diodovým polem - 4 vlnové délky současně v jedné buňce pro kapalinovou chromatogragfii

UV-Vis Detektor Kromaton

UV-VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou kontinuálně pro kapalinovou chromatogragfii

Sběrač frakcí

Pro všechny typy kapalinové chromatografie - Frakce ve velkoobjemových kontejnerech

Clarity software

Clarity software umožňuje nahrávání dat z jednoho či více chromatografů

Periferní řídicí software

Software k řízení a získávání dat z celého Kromaton systému, počínaje vstřikováním až po detekci a sběr frakcí.