HPLC systémy & kolony

Pro doplnění naší řady FCPC® chromatografických produktů, Kromaton také dodává HPLC instrumenty za přijatelné ceny.

Kromaton provides to the lab industry Gradientní a Izokratické analytické systémy, jako i Izokratické preparativní systémy. Naše HPLC zařízení jsou nejlepšími systémy pro preparativní a flash chromatografii, zvláště při použití HPLC kolon. Naše HPLC systémy jsou účinnými pomůckami k provádění kompletní HPLC analýzy jakýchkoliv sloučenin a vzorků.

HPLC Izokratický analytický systém

HPLC systém pro rutinní analýzy | Konstantní průtok mobilní fáze | Manuální vstřikování, kontrola a záznam analýzy prostřednictvím software

HPLC Gradientní analytický systém

HPLC systém pro sofistikované analýzy | Manuální vstřikování, kontrola a záznam analýzy prostřednictvím software

HPLC Izokratický preparativní systém

HPLC systém pro preparativní a flash chromatografii | Konstrantní průtok mobilní fáze | Manuální vstřikování vzorků, kontrola a záznam analýzy prostřednictvím software