FCPC® instrumenty

FCPC® (Fast Centrifugal Partition Chromatograph) jsou prvními modely Odstředivých rozdělovacích chromatografů (Centrifugal Partition Chromatograph = CPC) v Evropě. Standardní modely jsou vybaveny nerezovým rotorem a dvěma vysokotlakými rotačními těsněními. Jsou ideálními nástroji pro dělení a izolaci přírodních a syntetických sloučenin (organických i anorganických). FCPC jsou skutečnou alternativou HPLC chromatografických instrumentů pro každou výzkumnou laboratoř.

Velmi kompaktní a tiché, jsou FCPC® systémy užitečné zvláště pro laboratoře a průmyslové aplikace, které mají zvýšené nároky na extrakční, koncentrační a purifikační technologie.

FCPC® Analytické (Rotor 50 mL)

Tento model byl zkonstruován pro analýzu prostřednictvím promítnutí přírodních a syntetických sloučenin a získáním prvních miligramů čisté látky.

FCPC® Preparativní (Rotor 50-200-1000 mL)

Analytický, semi preparativní a preparativní chromatograf k frakcinaci a purifikaci sloučenin.

FCPC Průmyslové mono rotorové (od 5 L do 10 L)

FCPC® průmyslové zařízení je produkčním instrumentem k frakcinaci a purifikaci sloučenin, do 1 kg ektraktu.

FCPC Průmyslové dvou rotorové (od 12 do 20 L)

FCPC® průmyslová automatická stanice, v provedení od objemů 12L do 20 L (bi-rotor). Jednoduchý panel ovládá celý systém, od vstříknutí po sběr a detekci. V souladu s ATEX a cGMP standardy.