Home > Servis

Kromaton Technická podpora

Za účelem pomoci zákazníkům při optimalizaci chromatografických separací nabízíme různá řešení:

 

FCPC® Training - Instalace
- Údržba
- Předvedení : 1/2-denní demonstrace v naší laboratoři na naší FCPC® laboratorní automatické stanici
- Zaškolení : 1 nebo 2 dny CPC školení : teoretický a praktický trénink
- Studie proveditelnosti & Metody rozvoje : Studie proveditelnosti na vašich vzorcích: určení druhu rozpouštědla, chromatografických podmínek a převedení do reálných podmínek.