Home > Základy CPC

Inovativní kapalinová chromatografie bez pevné látky jako nosiče

Countercurrent chromatographyOdstředivá rozdělovací chromatografie (CPC) je separační metoda na základě rozdělování kapalin ze sloučenin. Působením odstředivé síly jedna z fází zůstává v rotoru (stacionární fáze), a druhá fáze je mobilní, jak je tomu u klasické chromatografie. Sloučeniny migrují skrz rotor v závislosti na jejich rozdělovacím koeficientu Kd:

 Countercurrent chromatography

Countercurrent chromatography

 

Proces separace tří sloučenin o různých rozdělovacích koeficientech:

Pro lepší pochopení, FCPC může být přirovnán k řadě kyvet. Kyvety jsou propojeny v řadě za sebou a naplněny z poloviny lehčí fází z vašeho dvoufázového systému. Během prvního kroku je vzorek rozpuštěn v nejlehčí fázi a přidán do první kyvety. Ve druhém kroku přidána nejtěžší fáze (stejný objem) a kyveta roztřepána. Sloučeniny jsou odděleny podle jejich afinity pro obě fáze (rozdělovací koeficient Kd). Ve třetím kroku se polovina mobilní fáze přidá do první kyvety a současně těžká fáze odchází do následující kyvety.(krok 3). Všechny kroky se opakují, až do získání tří sloučenin na výstupu (krok 4)

Image

Zpět nahoruV případě CPC (Centrifugal Partition Chromatography) neboli Odstředivé rozdělovací chromatografie lze použít několik rozdílných režimů. Pokud jsou obě fáze kapalné, je možné použít jednu z nich jako stacionární a druhou jako mobilní fázi. Tak jako u jiných chromatografických metod je normální režim použit, když je stacionární fáze více polární než mobilní fáze; inverzní režim pak tehdy, pokud je mobilní fáze více polární než stacionární. Pracujeme v sestupném režimu, když je mobilní fáze nižší fází a ve vzestupném režimu v opačném případě.

Eluční režim

U izokratických a gradientních způsobů práce je možné připojit další eluční režim, specifický pro CCC/CPC: takzvaný Dvojitý režim. Tento režim se skládá z inverze mobilní a stacionární fáze v průběhu stejného provozu.                                                                                                  

 

Krok 1:
a,b,c,d,e, je 5 sloučenin ze směsi. Jejich afinita k mobilní fázi vzrůstá od "a" k "e". Podle jejich rozdělovacího koeficientu každá sloučenina její vlastní rychlostí směrem k výstupu z rotou.

Krok 2:
Sloučeniny "a" a "b" mají silnou afinitu k podřadnější fázi. Jsou udržovány v rotoru po delší dobu. Jejich migrace je pomalejší než u "c","d" a "e".

Krok 3:
Migrace sloučenin "a" a "b" skrz kompletní rotor je zdlouhavá. Protože obě fáze jsou kapalné, je možné ventilovým systémem fáze invertovat, takže stacionární fáze se stane mobilní a naopak. Sloučeniny "a" a "b" jsou elutovány přes hlavu rotoru.

Vytěsňovací režimy:

     1- pH-zónová rafinace

Tento vývojový režim se používá k čištění sloučenin, jejichž elektrické náboje závisí na pH. Například, směs volných bází je vstřikována v organickou stacionární fázi se základnou silnější než všechny sloučeniny, které mají být odděleny. Tento silnější základ se nazývá základní fixátor. Analyty se pohybují na rotor čerpadla přes kyselý vodný roztok vytěsňovače. Čisté produkty jsou izolovány v odtokové vodě jako soli. Společně s činností fixátoru, vytěsňovač a rozpouštědlový systém zvyšují separaci molekul podle jejich náboje a polarity.

     2-Iontové párové vytěsňování

Je založen na principu iontového páru, v němž rozpustnost iontové sloučeniny se vyvíjí podle povahy opačného iontu, pH a rozpouštědel. Tyto metody mohou být klasifikovány podle povahy opačně nabitého iontu a náboje iontových sloučenin.