Home > Výhody CPC

Alternativa Preparativní HPLC pro Extrakci a Purifikaci

Hlavní znak CPC vyplývá z nepotřeby pevných látek jako nosiče. Z této skutečnosti vyplývá mnoho výhod:

 

Vysoký stupeň čištění

99.99% vyčištěný produkt

Víceúčelové

Všechny typy látek přírodní i syntetické povahy

Velký rozsah polarity

Ekonomické

Není potřeba kupovat ani nahrazovat žádné pevné látky

Nízká spotřeba rozpouštedla (omezena na10 až 25%),

1 unikátní rotor pro všechny typy separací

100% využití

Žádná denaturace

Žádná kontaminace

Rychlé

3 až 5 krát rychlejší než současná řešení

Snadné navýšení

Vysoká reprodukovatelnost

Od mg do Kg za použití stejné metody

Zelená chromatografie

Žádné silikagely

Nízká spotřeba rozpouštědla