Home > O nás

Kromaton, vedoucí společnost v CCC/CPC

Countercurrent chromatographyZaložena v roce 1999, společnost Kromaton je evropským pionýrem v CCC/CPC chromatografických systémech.

První protiproudý chromatograf zkonstruovaný firmou Kromaton pracoval na principu planetárního pohybu. Později byl na celou řadu FCPC® zařízení aplikován nový buňkový design s mono-axiálním rotorem. 

Ke zdokonalení došlo na základě spolupráce s Francouzským institutem kapalin GEPEA. Pokročilý výzkum prováděl Dr. Alain Foucault* a jeho tým.

Dnes reprezentuje FCPC® řada soubor zařízení k provádění různých specifických procesů jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v průmyslovém použití. Stroje jsou dodávany v konfiguracích v souladu se standardy cGMP a Atex (nevýbušné).

Nabízíme kompletní automatická řešení, pro semi preparativní, preparativní a průmyslové linky.

Kromaton rovněž nabízí nízkonákladové HPLC linky.

Countercurrent chromatography

Kromaton je součástí Angers Technolopole business park.

 

* Dr Alain Foucault je vedoucí světovou kapacitou v oblasti chromatografie. Pracoval pro nejvýznamnější francouzské výzkumné ústavy a vysoké školy. V letech 1987 až 1990 zaměřil svá bádání na obor „Odstředivé rozddělovací chromatografie. Dr Foucault přišel do institutu chemického inženýrství GEPEA v roce 2002.